Cijena: 24.122,95 kn
Cijena za gotovinu: 22.757,50 kn
količina:
stranica pogledana 4572 puta
artikl unesen: 16.09.2012
zadnja izmjena: 18.02.2020
 

Mjerac svježine ribe - Torimetar

proizvođač: Distell

 

Distell mjerač svježine ribe - Torimetar je kompaktan, robustan i potpuno portabilan. Može se koristiti u svim sektorima ribarske industrije kao npr:

 • inspekcije lučkih uprava
 • kupci ribe
 • prerađivači ribe
 • prodavači ribe
 • zdravstvene službe
 • Laboratoriji kontrole kvalitete
 • istraživaèke organizacije
 • ribolovni klubovi

Vrlo brzo daje rezultat i vrlo je jednostavan za upotrebu. Rezultati se odmah prikazuju na lako čitljivom displeju, a mogu biti i pohranjeni u memoriju za kasniju analizu. Kroz ugrađeni meni mjerač se može konfigurirati za maksimalno 16 mjerenja jednog uzorka.

Mjerač se napaja iz punjivih baterija i može raditi oko 6 sati sa jednim punjenjem.

Mjerenja se mogu vršiti bez uznemiravanja ribe u njihovim kontejnerima, a testiranje ne nanosi nikakvu štetu uzorcima niti ostavlja ikakav trag na uzorcima.

Uređaj se isporučuje sa:

 • univerzalni strujni adapter - punjač
 • data kabel
 • Software za uređivanje podataka
 • Dokumentacija u tiskanom i elektronskom obliku
 • Robusno aluminijsko kučište za zaštitu uređaja

 

Princip rada


Originalno istraživanje koje je dovelo do razvoja  mjerača svježine provedeno je u Istraživačkom centru Torry u Aberdeenu u Škotskoj.


Utvrđeno je da se određena dielektrična svojstva kože i mišića ribe sustavno mijenjaju kako se tkivo razgrađuje. Te promjene, koje se pojavljuju na mikroskopskoj razini, su usko povezane  s promjenama u izgledu, mirisu, teksturi i okusu ribe tijekom kvarenja, i koje se inače koriste za određivanje svježine ribe. Dakle, određivanje nekih dielektričnih svojstava daje nam mjeru svježine ribe.


Baza instrumenta (osjetljiva glava) ima dva para koncentrično raspoređenih elektroda. Osjetljiva glava se stavlja izravno na kožu ribe. Izmjenična struja prolazi kroz ribu, između vanjskog para elektroda, a rezultirajući  napon očitavaju unutarnje elektrode. Fazni kut između struje i napona se mjeri i elektronski pretvara kako bi se mogao prikazati na zaslonu u brojčanoj skali od 0 do 18. Fazni kut, a time i očitanje se smanjuje s pokvarenošću ribe. Struja koja prolazi kroz ribu je snage od 1 miliampera, te ne može ozlijediti operatora niti utjecati na ribu.


Između mjernih elektroda su dvije pomoćne elektrode. Te elektrode u suradnji s jednom od ugljikovih elektroda mjere dali postoji pravilan kontakt s ribom. Taj mehanizam spriječava da se mjerenja obave u neprimjerenim uvjetima, npr., u zraku ili na ledu. Budući da fazni kut ovisi o temperaturi kao i svježini ribe, prikazano očitanje mora biti ispravljeno u vrijednosti koju bi prikazivao pri referentnoj temperaturi od 0°C.


Mjerač svježine pokreću punjive baterije smještene u uređaju. Kapacitet baterija je dovoljan za cjelodnevni rad s jednim punjenjem.

 
(C)1988-2022. CV Sistemi d.o.o. Zadar