Kartice: 9.256,09 EUR (69.740,03 kn)
Gotovina: 8.732,16 EUR (65.792,48 kn)
količina:
stranica pogledana 4422 puta
artikl unesen: 16.09.2012
zadnja izmjena: 12.02.2020
 

Mjerac masnoce ribe - za veliku ribu

proizvođač: Distell

 

Distell mjeraè masnoæe sa senzorom za veliku ribu namijenjen je mjerenju masnoæe u ribama kao što su tuna, haringa, lokarda, losos i slièno. Može se koristiti i na veæoj ribi ali sa smanjenom toènošèu što se može donekle popraviti sa više mjerenja.

Brzo, jednostavno i sigurno mjeri kolièinu masnoæe u ribi. Mjerenja su bezopasna i nisu destruktivna niti štetna živoj ribi. Rezultat mjerenja prikazan je odmah.

Mjeraè je portabilan i sa jednim punjenjem može raditi do 10-12 sati. Brtvljen je po IP67 normi tako da se bez problema može upotrebljavati u mokrim i grubim uvjetima kao što su tvornice za uzgoj i preradu ribe, laboratoriji, brodovi i sl.

Ureðaj se isporuèuje sa:

  • Univerzalni strujni adapter - punjaè
  • Data kabel
  • Senzor
  • Software za obradu mjerenja
  • Dokumentacija
  • Robusno aluminijsko kuæište

Kalibracija

Razlièite vrste ribe imaju razlièite karakteristike tako da svaki mjeraè može biti isporuèen sa razlièitim setom kalibracija. U cijenu mjeraèa ukljuèena su 4 kalibracije po Vašem izboru. Do 8 dodatnih kalibracija mogu se dodatno doplatiti. Svaki mjeraè može sadržavati do 64 kalibracije.

Princip rada

Sadržaj lipida prirodne ribe je usko vezan uz sadržaj vode,  i mjerenjem  jednog se može odrediti drugo ako su poznati odnosi.  Mjeraè masnoæe koristi tu èinjenicu u odreðivanju udjela masti.

Ureðaj koristi mikrotrakasti senzor osjetljiv na sadržaj vode u uzorku. Koristeæi spremljenu kalibraciju, ureðaj pretvara odgovor senzora u postotak masti/ulja koji se onda prikazuje na zaslonu.

Principi ove metode su definirani nakon godina prouèavanja sa strane Ministarstva Agrokulture, Ribarstva i Hrane u Istraživaèkom centru Torry(ICT),  u Aberdeenu u  Škotskoj. Kalibracije su napravljene koristeæi veliku kolièinu uzoraka puno razlièitih vrsta ribe. Rezultati ovog i povezanih istraživanja su objavljeni u znanstvenim i tehnièkim publikacijama osoblja ICT-a.

Ureðaj je dodatno razvijen sa strane firme Distell. Mjeraè masnoæe je zaštiæen patentima u više zemalja.

 

Accuracy Of Results 

The accuracy of the Fatmeter depends upon the fat/oil content of the sample being measured and ranges from an uncertainty in the fat content of (+/-) 1% (95% confidence interval) at low levels to (+/-) 4% at very high levels (greater than 45%).

Therefore it is advisable that the operator follows the measurement methodology rigorously, and always takes readings as described in wall charts supplied.

Accuracy GuideFat/Oil Reading Accuracy

2 to 15% from ± 0.5% rising to ± 1.0% (13 - 15% at 14%)

16 to 30% from ± 1.0% rising to ± 2.0% (28 - 32% at 30%)

31% and above from > ± 2.0% rising to ± 4.0% (46 - 54% at 50%)

The results gained will allow the operator to take swift decisions regarding feeding or processing of the fish species being measured.

Other methods currently in use for determining the lipid content of fish samples are destructive and slow, eg. In fish, a section or fillet of the fish is taken and analysed for fat/oil content by weighing, and using solvents to extract the fat, or, by driving off the water content by heating. These methods, unlike the Distell Fatmeter, obviously cannot be used on live fish.

 
(C)1988-2024. CV Sistemi d.o.o. Zadar